קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
קלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 44 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 37 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature15 שנים 2 ימים
השלמותפתוחcriticalמשימה14 שנים 50 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 23 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature16 שנים 20 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה15 שנים 48 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature15 שנים 39 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה15 שנים 29 שבועות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועות
חול המועד פסחפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 21 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 26 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature16 שנים 22 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature16 שנים 18 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #