קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה14 שנים 49 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה13 שנים 29 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 35 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 39 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 34 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה15 שנים 9 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 7 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה15 שנים 5 ימים
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה14 שנים 14 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #