שת"פ בתי ספר

Project:יום ספורט קהילתי 2012
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:ויתרנו על זה
תיאור

לבדוק עם מחלקת החינוך של עיריית תל אביב אפשרות להזמין תלמידי בתי ספר לטורנירים שלנו.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 27/09/2012 - 17:22

עיריית תל-אביב
מנהל מינהל החינוך

גב' דפנה לב
מנהלת האגף לחינוך:

מר חביב נאמן
טלפון:

גב' דפנה לב 03-5218050
פקס:

גב' דפנה לב 03-5216431
כתובת:

כיכר רבין, תל-אביב, 64163
אתר אינטרנט:

http://www.tel-aviv.gov.il
דוא"ל:

dafnaalv@tel-aviv.gov.il

מקור: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/TelAviv/DgalimRashuyot/

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 20/01/2013 - 13:08
מצב:פתוח» ויתרנו על זה