2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה

השתתפו: יריב, בנצ', ברוך, חני.
דיון בנושא היומן הקהילתי
ההרגשה היא שהוא עמוס, מבולגן.
לא מבון, קשה, לא ידידותי.
לא בנוי בצורה הגיונית, שום דבר לא קשור, לא אטרקטיבי.
הצעות:
א. מידע וקישורים להרשמה, פרקטיים
ב. תמונות עדכניות

החלטת ועד בנושא החלפת רו"ח
הרו"ח שמונה באסיפה הכללית ביקש להגדיל את שכ"ט ולכן החלטנו לעבור לרו"ח אחר.
יוני, יריב, בנצ' וברוך אישרו באמצעות מייל (25/9/2010) החלטה בנוסח הבא:
החלטה: ועד שישה צבעים ממנה את יגאל נחום-פשה, מרח' אמנון ותמר 17 נתניה, להיות רו"ח העמותה.
בעד: 4
נגד: 0
נמנע: 0
ההחלטה התקבלה.

החלטת ועד בנושא אישור דוחות כספיים לסיכום 2009 לאחר תיקון סופר
בשל טעות סופר, לא נכללו בדוחות הכספיים הוצאות בסך כ-1,000 ש"ח. טעות זו תוקנה וזה השינוי היחידי שבוצע בדוחות.
יוני, יריב, בנצ' וברוך אישרו באמצעות מייל (25/9/2010) החלטה בנוסח הבא:
החלטה: ועד שישה צבעים מאשר את הדוחות הכספיים לסיכום שנת 2009.
בעד: 4
נגד: 0
נמנע: 0
ההחלטה התקבלה.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט