קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature14 שנים 16 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature14 שנים 21 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug14 שנים 17 שבועותברוך אורן
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #