קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug14 שנים 27 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature14 שנים 26 שבועותברוך אורן
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #