קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature13 שנים 32 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug13 שנים 28 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature13 שנים 26 שבועותברוך אורן
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #