קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #