קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועותדנה פוחיל
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועותברוך אורן
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה14 שנים 18 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 8 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
סגירת 2012פתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחדslioz
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועות
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה14 שנים 36 שבועותslioz
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport9 שנים 37 שבועותslioz
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #