קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
קלטות DVפתוחnormalמשימה14 שנים 19 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
חדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
עדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 5 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 44 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
נוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועותברוך אורן
טונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #