קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #