קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #