קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #