קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #