קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה15 שנים 20 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #