קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה15 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #