קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 38 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 38 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 38 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature16 שנים 11 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature16 שנים 14 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #