קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #