נוהל שיתופי פעולה במסגרת מטרות שישה צבעים, עם התארגנויות לשינוי חברתי שאינן גופים משפטיים - טיוטא להתייחסות ועד המנהל (גרסה 0.9)

פרק א'. החלטה על שיתופי פעולה.

1. על כל שיתופי הפעולה לעלות לדיון בועד המנהל של העמותה, תוך שמציע שיתוף הפעולה מציין את הקשר בין מטרות העמותה למטרות ההתארגנות.
מומלץ להגיש לוועד את ההמלצה לאחר שההצעה הועברה לעיון ועדת הביקורת והגזברות, וקיבלה את ברכותיהם.
2. עבור כל שיתוף פעולה שאיננו טריוויאלי, יוצג פרסום באתר האינטרנט של שישה צבעים המסביר את הקשר בין מטרות העמותה ומטרות ההתארגנות.
3. ייתכן שיוכנו מיני הכנות לקראת שיתוף הפעולה, אך שימוש בפועל במשאבי העמותה (איסוף והוצאת כספים) יבוצע רק לאחר שהועד אישר את שיתוף הפעולה.

פרק ב'. מהות השיתוף פעולה.

1. מבחינה משפטית מהות שיתוף הפעולה הוא כזה: שישה צבעים לוקחת אחריות על הפרויקט, המדינה מכירה באחריות מלאה שיש לשישה צבעים על המיזם/פרויקט. פרט לאספקט המאוד צר הזה, שישה צבעים מנסחת עם כל יוזמה את דרך קבלת ההחלטות המשותפת.

2. לקיחת אחריות היא מערכת יחסים השונה ממערכות הבאות:
זו לא חסות/ספונסר - משום ששישה צבעים איננה "מרעיפה חסות" על הפרויקט, והיא איננה נכנסת לשיתופי פעולה כדי לקדם את הפרסום או המוניטין שלה.
זו לא תרומה, משום ששישה צבעים לוקחת חלק פעיל מעבר להעברת כספים גרידא.
זה לא "צינור כספים" כיוון ששישה צבעים לוקחת אחריות וגם סמכות על הפרויקט, ואיננה מזרימה כספים בעיוורון.
זו לא "השתלטות על הפרויקט" כיוון שישה צבעים בונה בכל שיתוף פעולה מנגנון קבלת החלטות שמוסכם על שני הצדדים.

3. בכל הפרסומים בהקשר שיתוף הפעולה, יש לציין באופן סמלי אך בולט מספיק לעיניו של איש ביקורת מס, את חלקה של העמותה, באמצעות הוספת לוגו או משפט קרדיט. הכוונה במשפט קרדיט: "הפרויקט בשיתוף שישה צבעים" שלפעמים מתאים יותר מאשר לוגו. בכל אופן אין לרשום "בחסות" או "צינור כספים" וכו'

פרק ג'. דרך העבודה

1. שיתופי פעולה הם פרויקטים לכל דבר בעמותה, ולכן, נושאים בחובה לעבוד לפי נהלי העמותה. נציג באופן תמציתי בלבד את 3 הפריטים החשובים ביותר. מאוד מומלץ לקרא את חוברת נהלי הכספים של העמותה בקישור: _______________

2. לפני התחלת עבודה עם כספים, יש להכין "מסמך תקציב" שמציין עד כמה אתם אחראיים וחושבות על איך יתחלק הכסף. הכוונה - איך יתחלק הכסף בין מקורות ההכנסה השונים ואיך יתחלק הכסף בין ההוצאות השונות. ראו גיליון תקציב לדוגמא בתחתית דף זה.

3. נוהל ביצוע רכישה:
3.1. יש להשיג הצעת מחיר לפחות מ-2 ספקים לכל מוצר שקונים שמחירו מעל עלות שעת עבודה. אפשרי לבדוק מול טבלת הצעות מחיר קיימות בעמותה.
3.2 התחייבות מול ספק (התחייבות להזמין או התחייבות לשלם): רק מורשי החתימה של העמותה מוסמכים להתחייב בשמה, ולכן יש לקבל הרשאה מהם בכתב לפני שעושים זאת (מייל או אסמס). מורשי החתימה נכון למועד כתיבת הנוהל: מיכל נויגיבורן, בן ציון סליוז וברוך אורן.

4. NO RETRO - לעולם לא יוחזרו כספים על פעולות שלא אושרו מראש. כספים ציבוריים מחייבים החלטה ציבורית **לפני** ביצוע הפעולה בהם.

5. עודפים. בהנחה שיישארו עודפי כסף מהפרויקט, אפשר יהיה לחשוב על שיתופי פעולה נוספים באותה רוח, אשר יזכו לעודפים אלו. בכל מקרה עודפים אלו יישארו תחת סמכות ונהלי שישה צבעים.

6. חוסרים. אם יחסר כסף - נשב ונחשוב איך לייצר עוד כסף, או, איך לחסוך בהוצאות שטרם הוצאו. בכל מקרה, פרויקט לא יכול להכנס ל"מינוס". יש אפשרות לבחון שימוש בכלים חדשניים כגון הלוואה חברתית: http://www.6tzvaim.com/node/1947

7. קרנות ותורמים. כספים מאלו ייחשבו ככספים זמינים לשימוש רק לאחר כניסת הכספים לחשבון הבנק של שישה צבעים. במקרים מיוחדים, ועד העמותה יידון במתן אשראי על סמך התחייבויות של תורמים. כמו בכל החלטה כספית, גם כאן, המלצת או אי-המלצת הגזבר וועדת הביקורת יילקחו בחשבון.

8 ישנה אפשרות לשלם שכר עבודה ו/או שכר מרצים למשתתפיםות בהפקה. יש לתאם זאת עם הגזבר.

פרק ד': הוצאת כספים

כספים ייצאו מהעמותה רק כנגד רכישות המגובות בחשבוניות מס/קבלה, או תשלום שכר המגובה בתלוש משכורת. אין העברת כספים בערוצים נוספים/אחרים.

פרק ה': עמלות

עמלות: אשראי, בנקים והנהלת חשבונות. ככלל, שישה צבעים לא גובה "עמלה" מפרויקטים שהיא משתתפת בהם. עם זאת, לספקים חיצוניים כגון בנקים וחברות כרטיסי אשראי יש את העמלות שלהם. כך, הכספים שיועמדו לפרויקט יהיו סכומים לאחר שנוכו מהם עמלות וחיובים של ספקי שירות חיצוניים כדוגמת: עמלות בנק בגין העברות כספים(עמלת שורה/העברה בנקאית), עמלות כרטיסי אשראי (עמלות פעולה + עמלת העברת כספים לחשבון הבנק) והוצאות דואר ישראל (בולים - בגין משלוח קבלות בדואר לתורמים)

בנוסף לעמלות הללו, בפרויקטים שנפח הפעילות **השנתי** בהם קטן מהשכר החציוני החודשי במשק (7,000 ש"ח) - שישה צבעים לא תגבה סכומים נוספים.

בנוסף לעמלות הללו, בפרויקטים שנפח פעילותם הכספי רחב יותר, נבקש מהפרויקט לתת סכום מסויים שיהווה השתתפות בעלויות הפנימיות בשישה צבעים, כגון ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, והשתתפות כללית בעומס הבירוקרטי המוטל על העמותה. הסכום שנבקש יהיה סכום שנגיע אליו בשיחה והסכמה בין השותפים למיזם וגזברות העמותה.

בהצלחה! :-)

קובץ מצורףגודל
2013-05-30-דוגמא לתקציב-פעילות.xls1.28 MB
מסמכים והנחיות לפי נוהל שיתופי פעולה.pdf1.79 MB

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט