התאמות כספים לאור גניבת מחשב הנהלת החשבונות

Project:המאהב לדיור הוגן וצדק חברתי
רכיבDocumentation
Category:bug
עדיפות:critical
אחראי:מייקי
Status:פתוח
תיאור

בינואר 2012 נגנב ממשרדי העמותה מחשב ובו כל הנהלת החשבונות של העמותה.
המסמכים המקוריים נמצאים בקלסרים.
יש לבצע התאמה בין המצב כפי שהופיע בגיבוי תוכנת הנהלת החשבונות מתחילת חודש דצמבר, לבין המצב בקלסרים נכון להיום.
זאת במטרה לתת דוח מצב על יתרות הכספים בחשבון המאהב.

כרגע הקלסרים נמצאים בביתה של מייקי, וחודש נובמבר למשל, מייקי סיימה לבצע תיאום.
בנצ' טרם ערך ביקורת מלאה על החומר שמייקי הכינה לחודש נובמבר.
ממתינים כעת להמשך עבודה של מייקי על שאר החודשים (למיטב הבנתי) וכן לתיקונים וביקורת של בנצ' על העבודה שמייקי הכינה.

המטלה דחופה מאוד, משום שהיא משביתה את כל הפעילות הכספית של שישה צבעים במסגרת המאהב.

עדכונים

#1 נשלח על ידי מייקי ביום א', 11/03/2012 - 14:46
באחריות:» מייקי

ההתאמה בין פקודות היומן הרשומות מול הקלסרים- בוצעה במלואה (הכנסות והוצאות).
הקלדת הקבלות שלא נשארו במערכת לאקסל- הוקלדו במלואן.
מעבר על שאלות שעלו בנושא- הובהרו מול בנצ' ברובן.
על נושאים שבגינם נותרה עבודה- אעבוד עם בנצ' השבוע, כשאגיע לגבעה.

#2 נשלח על ידי מייקי ביום ב', 26/03/2012 - 02:13

השבוע לא הגעתי לגבעה ונשארתי לעבוד מהבית.
הקלסר הנוסף שנלקח בשבוע שעבר- טופל ונשלח לבנצ'.