מתי מקיימים מפגש ברוך-אביב-דני

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
אורחסמל מיוןהצבע
85.64.42.146חיפה: יום שני 16 בשעה 20:00, חיפה: יום רביעי 18 בשעה 18:00, חיפה: יום רביעי 18 בשעה 16:00, חיפה: יום שבת 28 בשעה 14:00, חיפה: יום שני 16 בשעה 16:00, חיפה: יום שני 16 בשעה 18:00, חיפה: יום רביעי 18 בשעה 20:00