תמיכות טורניר כדורעף 2010

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:ויתרנו על זה
תיאור

טורניר הכדורעף 488 -> 714

תיאור פרויקט: קופי פייסט
עלות: יורדת כי שנה שעברה הייתה טעות סופר
סכום מבוקש:

מטלות:
1. לעבור על סעיף 714 החדש ולוודא שאנחנו עדיין מתואמים.
2. מסמך חסר: מכתב הנמקה. בעיקרון אפשר לנסח בקלילות מחדש את שנה שעברה. באחריות ברוך. המסמך המקורי נמצא בתיקייה.
3. מסמך חסר: דוח תכנון אירוע ספורט. אקסל שלהם שצריך לחתום. 9001 - קובץ תכנון אירוע ספורט עממי, ברוך ימלא לפי שנה שעברה ונחתום ונגיש.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 29/11/2010 - 12:24

הכל הוגש, הייתה בעיה בחתימה דיגיטלית כפולה על המסמך המאגד. באוגוסט יצרנו קשר עם גילה ממשרד החינוך אך מסתבר שטרם אושרה התמיכה. נתבקשנו ליצור קשר עם שולי מהחשב הכללי לאישור הנושא, בטל' 02-5317369
חדשות מהבוקר: התקשרנו למשרד החשב הכללי ישירות (לא מהמספר הזה), והפנו אותנו דווקא למזכירה של שולי בטל' 02-5317604
שם אמרה לי אורה שכדאי להתקשר בשעה שתים וחצי. בנוסף, אולי נצטרך להכין מסמך לוגו המפרט מה בדיוק קרה.

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 29/11/2010 - 12:25
כותרת:תמיכות טורניר כדורעף 2010 - יעד: חייב להיות במרכבה עד 3 לינואר» תמיכות טורניר כדורעף 2010/אישור החשב הכללי
#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 30/11/2010 - 10:59

שלחתי למשרד טקסט מוקלט, נא להכין על נייר לוגו ולהצמיד כאן לאישורי

#4 נשלח על ידי aviv ביום ג', 30/11/2010 - 11:48

רצ"ב הקובץ

#5 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 30/11/2010 - 12:41

כל השורה של "הנדון" בUNDERLINE
סעיף 1 "בשתי חתימום שונות" צ"ל חתימות; "שנחתם בחתימה דיגיטלה" צ"ל דיגיטלית; "חתמנו שוב בחתימה עם דיגיטלית נוספת" צ"ל "חתמנו שוב בחתימה דיגיטלית נוספת"; "בצפייה במסמך כחתום מופיע" צ"ל "בצפייה במסמך החתום מופיעה"
סעיף 2 "והנחנתם אותנו" צ"ל "והנחייתם אותנו"
סעיף 3 "אישור חריד" צ"ל חריג
סעיף 4 "בכתב דרכתכם" צ"ל "בכתב דרככם"
סעיף 5 "כל פרט הוא הבהרה" צ"ל "כל פרט או הבהרה"
לעשות את התיקונים ולהצמיד שוב לאישור

בהצלחה,

#6 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 30/11/2010 - 12:43

עוד משהו קטן, בכותרת "לשנת הפיעלות" צ"ל "לשנת הפעילות"

#7 נשלח על ידי aviv ביום ג', 30/11/2010 - 13:28

רצ"ב תיקונים

#8 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 30/11/2010 - 13:39

2. עד לחודש אוגוסט 2010 לא קיבלנו שום פניה או עדכון סטטוס במערכת מרכבה. בחודש אוגוסט 2010, פנו אלינו ממשרד התקשורת בטענה שהחתימה על המסמך המאגד אינה תקינה. חתמנו שוב על המסמך המאגד והמסמכים הוגשו מחדש בתאריך זה.
נא לתקן ולהצמיד

#9 נשלח על ידי aviv ביום ג', 30/11/2010 - 13:45

רצ"ב עדכון

#10 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 30/11/2010 - 14:02

נשלח + דיברתי איתה. טרם אישרה קבלה אך הסכימה להמשיך הטיפול

#11 נשלח על ידי aviv ביום ג', 30/11/2010 - 16:51

גילה שלחה את המכתב שהפינו אלייה עבר שולי.

#12 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 06/12/2010 - 14:52
Priority:normal» critical
באחריות:» ברוך אורן

התקבל אישור החשב הכללי. כעת צריך לדאוג לפרטים הבאים:
2. נדרש להגיש תקציב 2010.
3. נדרש להגיש דוח הנהו"כ ומקבלי שכר חתום לשם זיהוי ע"י רו"ח, לגבי שנת 2008 וגם 2009. (שאלתי במפורש)
4. נדרש להמציא דוח צדדים קשורים לגבי שנת 2009.
בדוח, שיאושר ע"י העמותה בלבד, יופיעו תנועות כספיות בין חבר ועד לעמותה כצד קשור, ואז יש לפרט את היקף ההעברות הללו. לפרט גם היקף החזר הוצאות ונפחן. ולשים לב להוראות מנהל תקין לגבי גובה החזרי הוצאות כאלו.
בנוסף, יש חשש להעברות בין העמותה לעמותות ומלכ"רים אחרים. יש לציין מפורשות כי לא היו כאלו/היו כאלו ולפרט היקפן.
5. נדרש להמציא פירוט הכ' בשווה כסף. בדומה למה שהועבר למשרד התקשורת:
טבלה המסבירה לגבי הכ' בשווה כסף, כיצד מתפלגות בין נכסים בשווה כסף לעבודה בשווה כסף.
שווי מתנדבים - פירוט שעות. להגיש את הפירוט קובץ נוכחות 8,9 שווי מתנדבים
תרומות בשווי כסף - מסמכים מבססים כגון כרטסת, וכן להציג 3-4 חשבוניות של תרומה בשווה כסף, שהן מהותיות, בתור דוגמה.
6. לצרף פרוטוקול המפטר את חברת ועדת הביקורת וממנה חבר/ה חדשה במקומה. הפרוטוקול יכול להיות עדכני.
נכון לכרגע, לא ברור כלל יעד ההגשה, אבל ההנחה היא שיש להגיש עד ה-10 לחודש, לכל המאוחר.

את כל המסמכיאדה הזו יש להגיש לגילה ודרכה לאלחנתי.

#13 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 06/12/2010 - 15:00

אגב, מצויין בתקנות כי החזר הוצאות לחבר ועד לא יעלה על 15 אש"ח לשנה, עבור השתתפות בישיבות ועד, של עמותות בסדר הגודל של מחזור קטן מ10 מליון שח. חשוב להציג שבמידה וההחזר עולה על סכום זה, מדובר בהחזרים שאינם עבור השתתפות בישיבות ועד.
עוד בקישורית: http://www.barzily.co.il/wp-content/uploads/2010/03/d797d795d791d7a8d7ba...
מצ"ב גם כאן כגיבוי (המסמך לא מציג מי הכותבים שלו, לכן מתנצל מראש אם הפרתי זכויות שימוש)

#14 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 07/12/2010 - 17:09

1. נדרש להגיש תקציב 2010. ----> טופל
2. נדרש להגיש דוח הנהו"כ ומקבלי שכר חתום לשם זיהוי ע"י רו"ח, לגבי שנת 2008 וגם 2009. -----> טופל
3. נדרש להמציא דוח צדדים קשורים לגבי שנת 2009. -------> טופל
4. נדרש להמציא פירוט הכ' בשווה כסף. בדומה למה שהועבר למשרד התקשורת:
טבלה המסבירה לגבי הכ' בשווה כסף, כיצד מתפלגות בין נכסים בשווה כסף לעבודה בשווה כסף.
שווי מתנדבים - פירוט שעות. להגיש את הפירוט קובץ נוכחות 8,9 שווי מתנדבים
תרומות בשווי כסף - מסמכים מבססים כגון כרטסת, וכן להציג 3-4 חשבוניות של תרומה בשווה כסף, שהן מהותיות, בתור דוגמה.
5. לצרף פרוטוקול המפטר את חברת ועדת הביקורת וממנה חבר/ה חדשה במקומה. הפרוטוקול יכול להיות עדכני.
נכון לכרגע, לא ברור כלל יעד ההגשה, אבל ההנחה היא שיש להגיש עד ה-10 לחודש, לכל המאוחר.

#15 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 14/12/2010 - 11:46
כותרת:תמיכות טורניר כדורעף 2010/אישור החשב הכללי» תמיכות טורניר כדורעף 2010

בזה הרגע המסמכים הועברו לגילה ממנהל הספורט.
ממתינים לתשובת רו"ח אלחנתי ולפי זה גם הכספים שיועברו.

#16 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 29/12/2010 - 12:54
מצב:פתוח» ויתרנו על זה

הדר שיגעה לנו את השכל, גילה יצאה לחופשה כי הלחץ בסוף שנה מביא אותם לסף התמוטטות ודודו פשוט הציע לוותר על השנה ולעבוד טוב יותר על שנת 2011. הוא הזמין אליו למשרד כדי לראות ביחד מה עושים.