מצעד הגאווה 2010

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
מה עם 2013110 שנים 46 שבועות ago
by shlomo
10 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
קניתי חולצה מו מו ייה ייה!313 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 26 שבועות ago
by שחר (לא נבדק)
הכנות לעתירה לבג"צ נגד המשטרה והעירייה013 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-26 סיכום דיון במליאה.013 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-19 סיכום דיון במליאה013 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-10 ישיבת מליאה013 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
קול קורא לארגונים ולפעילות/ים - הצטרפו למצעד הגאווה הקהילתי013 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-03 פרוטוקול ישיבת מליאה - צועדות לשינוי חברתי013 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מחזיק לפרוטוקול יום רביעי אצל ערן (לא הועלה)013 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מחזיק לפרוטוקול יום שישי בגן מאיר (לא הועלה)013 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-14 ישיבת המשך - אתיקה מסחרית513 שנים 33 שבועות ago
by eran
13 שנים 33 שבועות ago
by ארז (לא נבדק)
2010-04-13 סיכום ישיבת מליאה013 שנים 34 שבועות ago
by אוסקר אויריך
n/a
2010-04-13 סיכום ישיבת אתיקה מסחרי013 שנים 34 שבועות ago
by אוסקר אויריך
n/a
2010-04-08 סיכום ישיבת אחרי החופש הגדול413 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 34 שבועות ago
by aviv
נושאים לפגישתינו מחר113 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 34 שבועות ago
by אביב (לא נבדק)
2010-03-28 סיכום ישיבת מכאן לאן113 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 36 שבועות ago
by ידין (לא נבדק)
מלנכוליה אהובתי113 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-22 שיחת מוטיבציה - סיכום דיון בישיבת מליאה של המאבק להחזרת המצעד לקהילה013 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שרשור: סיסמה / סלוגן למצעד הגאווה בתל אביב, 20101313 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 38 שבועות ago
by אנונימי (לא נבדק)
מתחברים למסר שנבחר013 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-03 סיכום ישיבת תהליך מסר למצעד213 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-01 סיכום ישיבת מסר שיתוף מאבקים למצעד הגאווה בתל אביב013 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-28 סיכום ישיבת מסר פנים-קהילתי013 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-17 סיכום ישיבת מסר למצעד113 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
13 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
העלינו דף שאלות ותשובות לקראת המפגש ביום רביעי013 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן