מצעד הגאווה 2010

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
מה עם 201317 שנים 46 שבועות ago
by shlomo
7 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
קניתי חולצה מו מו ייה ייה!310 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 26 שבועות ago
by שחר (לא נבדק)
הכנות לעתירה לבג"צ נגד המשטרה והעירייה010 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-26 סיכום דיון במליאה.010 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-19 סיכום דיון במליאה010 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-10 ישיבת מליאה010 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
קול קורא לארגונים ולפעילות/ים - הצטרפו למצעד הגאווה הקהילתי010 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-03 פרוטוקול ישיבת מליאה - צועדות לשינוי חברתי010 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מחזיק לפרוטוקול יום רביעי אצל ערן (לא הועלה)010 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מחזיק לפרוטוקול יום שישי בגן מאיר (לא הועלה)010 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-14 ישיבת המשך - אתיקה מסחרית510 שנים 33 שבועות ago
by eran
10 שנים 33 שבועות ago
by ארז (לא נבדק)
2010-04-13 סיכום ישיבת מליאה010 שנים 34 שבועות ago
by אוסקר אויריך
n/a
2010-04-13 סיכום ישיבת אתיקה מסחרי010 שנים 34 שבועות ago
by אוסקר אויריך
n/a
2010-04-08 סיכום ישיבת אחרי החופש הגדול410 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 34 שבועות ago
by aviv
נושאים לפגישתינו מחר110 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 34 שבועות ago
by אביב (לא נבדק)
2010-03-28 סיכום ישיבת מכאן לאן110 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 36 שבועות ago
by ידין (לא נבדק)
מלנכוליה אהובתי110 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-22 שיחת מוטיבציה - סיכום דיון בישיבת מליאה של המאבק להחזרת המצעד לקהילה010 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שרשור: סיסמה / סלוגן למצעד הגאווה בתל אביב, 20101310 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 38 שבועות ago
by אנונימי (לא נבדק)
מתחברים למסר שנבחר010 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-03-03 סיכום ישיבת תהליך מסר למצעד210 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-01 סיכום ישיבת מסר שיתוף מאבקים למצעד הגאווה בתל אביב010 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-28 סיכום ישיבת מסר פנים-קהילתי010 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-17 סיכום ישיבת מסר למצעד110 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
העלינו דף שאלות ותשובות לקראת המפגש ביום רביעי010 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן