קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה14 שנים 41 שבועותwildseed
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה14 שנים 18 שבועותwildseed
שלב תוכן #