קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature8 שנים 48 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה9 שנים 3 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #