קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותsnuki
מ.135פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה14 שנים 50 שבועותברוך אורן
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #