קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועותישי רוטמן
שלב תוכן #