קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 28 שבועותברוך אורן
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #