קריאות עבור כדורעף מתחילים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport12 שנים 29 שבועותברוך אורן
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותמייקי
שלב תוכן #