קריאות עבור כדורעף מתחילים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport12 שנים 29 שבועותברוך אורן
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותמייקי
שלב תוכן #