קריאות עבור איושי תפקידי מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה15 שנים 4 שעות
כתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature16 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #