קריאות עבור אירועי הגאווה 2012

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
אסיפת עם בחיפה בנושא: אירועפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
מפגש ראשון לקראת מצעד בחדרהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #