נוהל סיכום שנת התנדבות

פתיחת שנה:
א. יש להחתים כל אחד/ת מהמתנדבים/ות על:
- טופס ביטוח מתנדבים.
- טופס הסכם התנדבות.
ב. יש לוודא שיש למתנדב גישה לאפליקציית/אתר רישום שעות ההתנדבות. ויודעים איך להפעיל.

סוף שנה:
רכז/ת המתנדבים:
א. יש לוודא שכל הפרויקטים הזינו שעות התנדבות לשנת 20XX.
ב. יש להכין דוחות מסכמים של שעות ההתנדבות של כל אחד/ת מהמתנדבים בשנת 20XX. לפי קוד מתנדב.
ג. שעות ההתנדבות של חברי ועד ו-ועדת ביקורת, יירשם בדו"ח "שעות התנדבות של ועד מנהל / ועדת ביקורת".
ד. יש להחתים כל אחד/ת מהמתנדבים באופן אישי על סיכום שעות ההתנדבות שלו בשנת 20XX.
ה. יש להגיש דוח בליווי תצריפים לועדת ביקורת.

ועדת ביקורת:
א. יש לבדוק ולדון בדוח סיכום שנת ההתנדבות 20XX.
ב. יש להוציא פרוטוקול הממליץ לאסיפה הכללית לאשר/לדחות את דוח סיכום שנת ההתנדבות. הפרוטוקול יהיה חתום ע"י 2 חברי הועדה.

גזבר/ית:
א. יש לוודא התאמת מניין שעות ההתנדבות כפי שמדווח/ת רכז/ת המתנדבים ומאשרת ועדת ביקורת, למניין שעות ההתנדבות שידווחו לדוח השנתי לסיכום שנת 20XX.
ב. בדוח השנתי תופיע שורה נפרדת להתנדבות מתנדבים ושורה נפרדת להתנדבות חברי ועד מנהל / ועדת ביקורת.

קובץ מצורףגודל
הצהרת_מתנדב_לסיכום_שנת_התנדבות_(אישור_שעות_התנדבות_שנתי).pdf122.91 ק"ב

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט