נוהל חתימת מורשי חתימה

1. על כל מסמך הדורש חתימת מורשי החתימה מטעם העמותה, יחתמו 2 מורשי חתימה שאין ביניהם קרבה.

2. במידה והנסיבות (מרחק, תזמון וכדומה) מחייבות כי יחתמו על מסמך 2 מורשי חתימה אשר יש ביניהם קרבה, תתאפשר חתימה כזו רק במידה ומורשה חתימה נוסף יאשר בכתב כי הוא מסכים להוסיף את חתימתו על המסמך, ולמעשה אינו חותם על המסמך רק משום שנסיבות העניין (מרחק, תזמון וכדומה) מונעות ממנו לעשות זאת. הועד המנהל וועדת הביקורת יעודכנו על כל מקרה כזה.

3. נוהל זה יחול רק על מסמכים הדורשים חתימת מורשי חתימה של העמותה, כגון צ'קים. נוהל זה לא יחול על דיווחים לרשם העמותות או מקרים אחרים בהם אין צורך בחתימת מורשי חתימה של העמותה.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט