שיטות עבודה ונהלים

היומן הקהילתי - הנחיות להזנת ועדכון נתוני היומן

ראשי פרקים:
1.כללי
2.כניסה למערכת
3.מבוא לעבודה עם טפסים
4.טופס 1100: הזנת ו/או עדכון אירועים היסטוריים של הארגון

שלב תוכן