גאווה

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה חמישית (חדרה)

המפגש השלישי בחדרה.
תחילת מפגש: 23.01.13, 20:25
נוכחים: אביאל, אסף.

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה רביעית (חדרה)

מפגש שני בחדרה.
משתתפים: אביאל, אביחי, מיכל, אסף
תאריך: 18.01.2013 - תחילת ישיבה: 11:24. סיום ישיבה: 14:04

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה שלישית (חדרה)

מפגש תכנון שלישי – חדרה
משתתפים: רוי, אסף, יבגני, מיכל, אביאל, ברוך, י

ישיבת היכרות בין נציגי העירייה בחיפה וקהילת הלהט"ב

להלן הפרוטוקול כפי שנכתב ע"י אסף שטילמן וברוך אורן:
ישיבה: היכרות עם הפעילים בחיפה. מיקום - קפה ביאליק

ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה ראשונה

במפגש התכנון הראשון של מצעדי הגאווה הפרבריים התכנסנו בתל אביב לדון בנושאים הכלליים ביותר – אילו סוגים של איר

שלב תוכן