מיפוי אנשי אקדמיה

מיפוי אנשי האקדמיה

יש להכין גרף שמציג את הקשרים של אנשי האקדמיה המוכרים לנו לבין מוסדות החינוך

שלב תוכן