ועד מנהל

2010-07-16 ישיבת ועד שלישית ל2010

הישיבה נפתחה באיחור ממש-לא-אופנתי של ברוך ובנצ' - כמעט שעה וחצי לאחר תזמונה, עקב פקקים אימתניים בתל אביב (שעה נס

שלב תוכן