ניהול מלכ"רים - מאגר ידע מקצועי

2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה

השתתפו: ברוך אורן, יוני אורנים, אביב זומר, לביא ס. (א"ב שמות משפחה :-)

שימושים באתר

  • פרסום ומידע פעילויות העמותה
  • שיתוף מידע לגבי הנעשה בעמותה ושקיפות ארגונית
  • מידע קהילתי כגון: פעליות ואירועים קרובים בקהילה, היום לפני, אינדקס אירגונים ואינדקס קהילתי.
  • יצירת הכנסות: תרומה/מכירה באתר

קריאה בספר ניהול מתנדבים של שת"יל

כעיקרון, הספר כתוב בכותרות ותתי כותרות נוחות להבנה.

למה ומדוע שישה צבעים לא צריכה אגודת ידידים?

בהמשך תמצאו סיכום של יום עיון בנושא הקמת וניהול אגודות ידידים.

הדוח המילולי

להלן מספר פרטים לגבי הדוח המילולי.
את הנוסח המפורט של רשם העמותות - ראו מצורף בתחתית העמוד.

שלב תוכן