קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה13 שנים 51 שבועותwildseed
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה13 שנים 28 שבועותwildseed
שלב תוכן #