קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 26 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 28 שבועות
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010חדר פעילותפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועות
פיתוח פעילות באשדודגאווה בספירפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיסוף ציוד לאחר הפינויפתוחnormalfeature11 שנים 51 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מספרהפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature16 שנים 7 שבועות
תחזוקת אתרתזכורות קופצותפתוחnormalfeature15 שנים 38 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #