קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature14 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature11 שנים 31 שבועות
כדורעף מתחיליםהשאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport12 שנים 29 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 27 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature11 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתרתוכן לאתר התרומותפתוחminorfeature14 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה13 שנים 21 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #