קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 9 שבועותsnuki
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 6 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועותברוך אורן
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועות
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועותברוך אורן
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותsnuki
ד.פתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #