קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםקונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתרלסדר את הכפתור של התנדבות בפתוחnormalsupport13 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
סיוע לפצועים מהפיגוע בנוער הלהט"ביתשובות מנציבות מס הכנסה לגבפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה12 שנים 46 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010רעיונות להרצאות בנושא פמינפתוחnormalbug12 שנים 42 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם מנכל ליאובקפתוחnormalsupport12 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010לימוד מההיסטוריה של פרויקט פתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההעיר בורוד 20 למאיפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קומזיץ' בחוףהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 22 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #