קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתינגרר למאהב רביןפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature8 שנים 39 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport13 שנים 21 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature12 שנים 13 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלפרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature12 שנים 10 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #