קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתינגרר למאהב רביןפתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012רישוי עסקיםפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםהודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport14 שנים 37 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2009הזמנה לסיור גאהפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...שימוש במקל לטובת משלוח מיילפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature13 שנים 30 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלפרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #