קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה13 שנים 18 שבועותwildseed
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה13 שנים 41 שבועותwildseed
שלב תוכן #