קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלכוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 32 שבועותירון
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 50 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature14 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #