קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008כדורעףפתוחnormalfeature15 שנים 26 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלכוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 31 שבועותירון
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature15 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 50 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature16 שנים 16 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature15 שנים 44 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #