קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה12 שנים 41 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועותמייקי
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 48 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 14 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 43 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועותדנה פוחיל
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature15 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature15 שנים 10 שעות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #