קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםהיחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
עושים עירום בשישה צבעיםהיערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
מחזור ראשון לרוצה עוד!הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתהכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהמדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 22 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילההעיר בורוד 20 למאיפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 25 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהעתק קבלת תרומה לרופא שינייפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010הפגישה הראשונה של ועדת ההיגפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהצהרת תורם מבטי בםפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #