קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה9 שנים 4 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008דגל לוגו מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםדו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 16 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתרדחיפויות 1-5 באתרפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 12 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלדפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה12 שנים 6 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה13 שנים 50 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותברוך אורן
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #