קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח לעמותהפתוחnormalbug12 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature9 שנים 22 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport8 שנים 50 שבועותslioz
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!בקשה לסיועפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 44 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport9 שנים 38 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודגאווה בספירפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12גלריהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקהפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםגרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 44 שבועותwildseed
שלב תוכן #