קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
עושים עירום בשישה צבעיםאיסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיסוף ציוד לאחר הפינויפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועותברוך אורן
דף משאבים לקראת העצרת (הקמת אתר בעקבות הטבח באגודה)איפיון לאתר לקראת העצרתפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאיש/ה עם קופה על הבמה וגם שיפתוחnormalsupport12 שנים 13 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה13 שנים 37 שבועותברוך אורן
אירועי הגאווה 2012אסיפת עם בחיפה בנושא: אירועפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 9 שבועותsnuki
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature9 שנים 46 שבועותברוך אורן
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature15 שנים 15 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתבדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013בדיקת אפשרות לקיים בהרצליהפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #