קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug8 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועותמייקי
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותwildseed
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #