קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מסיבת חנוכהטיוטא סופיתcriticalמשימה13 שנים 41 שבועותwildseed
אוכל-מאי:טיוטא סופיתnormalמשימה13 שנים 18 שבועותwildseed
שלב תוכן #