קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב הגהות ראשוןפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה15 שנים 15 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב יומנים וארגוניםפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #