קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכהשיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature14 שנים 16 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב הגהות ראשוןפתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
כדורעף מתחיליםשיווק ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 15 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכפר התיאלנדיפתוחnormalfeature14 שנים 15 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה14 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
מה קורה? הדרכהרישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature14 שנים 13 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחדר עריכה בתל אביבפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)סבב יומנים וארגוניםפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פגישות אישיות עם מועמדים לקפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)תחקיר סיכום יומןפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #