קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature8 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature8 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature8 שנים 21 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה8 שנים 20 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 17 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 15 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 5 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה7 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #